sales@ntdstarch.com

Ngôn Ngữ

»

Canionic
Tinh bột Cationic  QUY CÁCH CỦA CATIONIC STARCH ...
Xem Thêm
Acetyl Distarch
Tinh bột Acetylate distarch phosphate Mô tả QUY CÁCH CỦA TINH BỘT ACETYL DISTARCH  PHOSPHATED ...
Xem Thêm
Tapioca starch ok
Mô tả: Quy cách của tinh bột sắn ...
Xem Thêm
Distarched
Tinh bột Distarch phosphated Mô tả QUY CÁCH CỦA DISTARCH PHOSPHATED STARCH   ...
Xem Thêm
Acetyl Distarch
Tinh bột Acetylated QUY CÁCH CỦA ACETYLATED STARCHES ...
Xem Thêm