sales@ntdstarch.com

Ngôn Ngữ

» Đường tinh bột

Sorbitol
Sorbitol là một sản phẩm màu trắng, không mùi, có vi ngọt dễ chịu, hòa tan tốt trong môi trường nước và rượu nhưng không hòa tan trong dung môi hữu cơ. Độ tan trong nước là 2700g/l ở 30°C Trong công nghiệp, Sorbitol được sản xuất từ glucose dưới tác dụng của nhiệt độ và áp suất cao, hydro hóa với ...
Xem Thêm