• Đổi mới lần 1: Đổi mới về việc thu mua nguồn nguyên liệu đầu vào

Năm 2009, số lượng nhà máy chế biến tinh bột qui mô vừa và nhỏ tại Việt Nam tăng nhanh. Điều này dẫn đến tình trạng cầu vượt cung và vì vậy giá thu mua nguyên liệu củ mì tươi tăng đột biến

Mặc dù tổng chi phí thu mua nguyên liệu chiếm đến 82.4%, nhưng các đơn vị sản xuất tại Việt Nam lại có khuynh hướng tập trung cạnh tranh trong việc giảm chi phí sản xuất dù tổng chi phí chỉ chiếm 17.6% .

Hơn thế nữa là việc Công ty NTD Nông nghiệp hệ thống hoá để thu mua số lượng khoai mì từ 5 tỉnh thuộc vùng đông bắc Campuchia (Kratie, Mondolkiri, Rantanakiri, Stung Treng, Kampong Cham). Những khu cứ điểm này có lợi thế về các sản phẩm nông nghiệp với giá thấp để trở thành khu vực trồng trọt. Và nơi đây có rất nhiều đồng bằng chưa phát triển là nơi đã và đang được mở rộng diện tích trồng sắn một cách triệt để nhất. Công suất ước tính về nguyên liệu là khoảng 1,7 triệu tấn ( chuyển đổi giá trị như USD = 2,5 tỷ USD)

about us.tv

Tinh bột NTD có 3 nhà máy sản xuất chính thuộc khu vực Tỉnh Bình Phước, tỉnh Bình Thuận tại Việt Nam và tỉnh Kratie tại Campuchia và 6 chi nhánh nhỏ với lợi thế về nguồn nguyên liệu phong phú và rẻ từ khu vực địa phương và Campuchia. Tinh bột NTD một trong những công ty dẫn đầu khu vực về kinh doanh tinh bột và ổn định trong việc cung cấp tinh bột cho tất cả các nhu cầu từ phía khách hàng.