Mục tiêu đến năm 2020

Tinh bột NTD trở thành một doanh nghiệp kinh doanh lớn mạnh thông qua việc mua lại các công ty sản xuất hàng hoá trung gian cần thiết cho việc kinh doanh, góp phần tăng thị trường và việc phân phối các sản phẩm. Bằng cách tăng cường hội nhập để mở rộng khu vực kinh doanh tại Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanma, hơn thế nữa là theo đuổi các mục tiêu giá trị khác như Glucose syrup, Sorbitol, nhựa sinh học, Tinh bột NTD kinh doanh hiệu quả hơn với sự linh hoạt và nhiều lợi nhuận.

about us1.tv