sales@ntdstarch.com

Ngôn Ngữ

NTD STARCH » acetyl distarch phosphated starch

Acetyl Distarch
Tinh bột Acetylate distarch phosphate Mô tả QUY CÁCH CỦA TINH BỘT ACETYL DISTARCH  PHOSPHATED ...
Xem Thêm